Správná volba pro každého

  • Farmář
  • Smluvní poskytovatel

Správa zákazníků

Zákazníky lze v modulu Správa zákazníků evidovat včetně fakturační a dodací adresy.

Plochy

Pak lze k zákazníkům přiřadit příslušné plochy.

Plánování práce

V plánu prací lze předem plánovat úkoly a přidělovat je jednotlivým řidičům. Řidiči obdrží požadavek do smartphonu a dokumentují provedení úkolů.
Zvlášť praktické je grafické plánování prací v mapě, protože umožňuje sloučit práce prováděné ve stejné oblasti.

Navigace

V úkolu jsou uvedeny všechny obdělávané plochy. To umožňuje spolehlivou navigaci ke správnému poli.

Akce

Dokončené úkoly se dokumentují v seznamu činností.

Skladový management

Vstupy spotřebované při každé činnosti se automaticky odúčtují ze skladu. Máte tak neustále přehled o aktuálním stavu skladu a spotřebě.

Dodací list a faktura

Tyto funkce budou v systému Farmdok brzy k dispozici