Pre každého to pravé

  • Poľnohospodár
  • Dodávatelia strojových zariadení

Spravovanie zákazníkov

Zákazníkov môžete evidovať v sekcii Spravovanie zákazníkov spolu s fakturačnou a dodacou adresou.

Územia

Následne môžete jednotlivé územia priradiť k zákazníkom.

Plánovanie prác

V pláne prác môžete vopred naplánovať jednotlivé úlohy a prideliť ich vodičom. Vodiči dostanú požiadavku na svoj smartfón a zaznamenajú jej realizáciu.
Grafické plánovanie prác na mape je veľmi praktické pri celkovom regionálnom plánovaní.

Navigácia

Požiadavka obsahuje všetky územia, ktoré je nutné obrobiť. Vďaka tomu vás systém naviguje priamo na správne pole.

Práce

Vybavené požiadavky sa zaznamenajú do zoznamu prác.

Manažment skladu

Ku každej práci sa automaticky vytvorí položka v skladovom hospodárstve so spotrebovanými prevádzkovými vstupmi. Vďaka tomu budete mať neustály prehľad o stave na sklade a spotrebe.

Dodací list a faktúra

Čoskoro dostupné vo Farmdok