Pre každého to pravé

  • Poľnohospodár
  • Poskytovatelia služieb v poľnohospodárstve

Spravovanie zákazníkov

Zákazníkov môžete evidovať v sekcii Spravovanie zákazníkov spolu s fakturačnou a dodacou adresou.

Pozemky

Pozemky môžete priradiť k jednotlivým zákazníkom.

Plánovanie prác

V pláne prác môžete vopred naplánovať jednotlivé úlohy a prideliť ich vodičom. Vodiči dostanú požiadavku na svoj smartfón a zaznamenajú jej realizáciu.
Grafické plánovanie prác na mape je veľmi praktické pri celkovom regionálnom plánovaní.

Navigácia

Zobrazia sa všetky pozemky ktoré je potrebné obrobiť. Vďaka tomu Vás systém navedie priamo na správne pole.

Evidencia prác

Vybavené požiadavky sa zaznamenajú do zoznamu prác.

Skladový manažment

Ku každej práci sa automaticky vytvorí položka v skladovom hospodárstve so spotrebovanými prevádzkovými vstupmi. Vďaka tomu budete mať neustály prehľad o stave na sklade a spotrebe.

Dodací list a faktúra

Čoskoro dostupné vo Farmdok