Precizno kmetijstvo – nova generacija kmetijstva

27.05.2017, aprankl

Precizno kmetijstvo je nadpomenka za vse metode in tehnologije, ki kmetovalcu pomagajo pri natančnem obdelovanju. K temu spadajo tudi kmetijsko-podjetniške evidence uspešnosti, ki jih je mogoče uporabiti za ocenjevanje, prav tako pri preciznem kmetovanju, pa tudi uporaba napredne opreme, kot so dušikovi senzorji za natančnejše potrebe gnojil, ali uporaba sistemov GPS, ki so krmilni asistenti za natančnejše obdelovanje.

Precision Farming

Precizno kmetijstvo na polju

V zadnjih letih lahko opazimo precejšnjo modernizacijo. Tehnologije, kot so krmilni asistenti ali samodejni izklop odsekov, se skoraj štejejo kot standardna oprema dobro opremljenega kmetijskega gospodarstva. Ta razvoj vodi k vedno bolj natančnejšim delovnim opravilom obdelovanja. Velik del preciznega kmetijstva je podpovršinsko-specifično obdelovanje. To pomeni določitev razlik potenciala pridelka znotraj njive. Različni potenciali pridelkov izhajajo iz podatkov, ki se pridobivajo čim dlje časa, najbolje za tekoče obdobje. Rezultati vrednotenj so potem prikazani na karti potenciala pridelka, nato pa so razloženi različni delovni koraki, kot so setev, gnojenje, razprševanje in drugo. S tem so lahko idealno izkoriščena tudi heterogena tla, prihranijo se kmetijski produkti, kar predstavlja tako finančno kot ekološko razbremenitev.

Natančno zapisovanje

Cilj zapisov o uspešnosti in porabi je zbrati čim večje število podatkov o celotnem kmetijskem gospodarstvu, da bi dobili ocenitev o pridelkih, uspešnosti ali porabi različnih kmetijskih produktov. Ti zapisi predstavljajo pomemben del preciznega kmetovanja, vendar pa za to ni enotnega sistema, ki ga lahko uporabljajo vsa kmetijska gospodarstva. S pomočjo zapisov lahko upravitelj kmetije ovrednoti in tako oceni morebitne kmetijske panoge ter identificira šibke točke.Te je mogoče odpraviti, prednosti kmetijskega gospodarstva pa se lahko namensko spodbujajo.
Le nekaj specializiranih kmetijskih gospodarstev vodi evidenco o svoji uspešnosti, pridelkih ter porabi pripomočkov in kmetijskih produktov. To dejstvo se bo v naslednjih letih spremenilo.

Povzetek

Tako kot v mnogih drugih gospodarskih sektorjih si je modernizacija utrla pot tudi v kmetijstvu in pripeljala do nekaterih vznemirljivih razvojev, ki zagotavljajo pazljivo uporabo virov, ne da bi pri tem nazadovali.