Podjetje

FARMDOK je spodnjeavstrijsko AgTech startup podjetje s s sedežem v Wieselburgu, ki razvija rešitve za pametno gojenje, ki poenostavljajo načrtovanje in beleženje v kmetijstvu. Pisarniško osebje redko srečamo na kmetijah. Kljub temu so zapisi potrebni zaradi zakonov in so podlaga za poslovno odločanje. Štirje ustanovitelji Andreas, Johann in Peter Prankl ter Franz Heinzlmaier sami izhajajo iz kmetijstva. FARMDOK aplikacijo so razvili z namenom, da kmetu ne bo le na razpolago veliko kmetijskih podatkov in informacij, ampak predvsem, da jih izkoristi.

 

“S preprostimi sredstvi in ugodnimi pametnimi telefoni želimo kmetovalcem omogočiti, da se lahko v celoti osredotočijo na delo z dodano vrednostjo na terenu, ne da bi se morali odreči dragocenim informacij.”

 

 

Ideja je bila nagrejena v okviru največjega avstrijskega natečaja za spodbujanje podjetništva i2B, pa tudi spodnjeavstrijske nagrade za inovacijo RIZ Genius. Farmdok financirata avstrijska banka Avstrija Wirtschaftsservice in podjetniški inkubator ACCENT Gründerservice. Farmdok je del omrežja Technopol v Wieselburgu. FARMDOK ima tudi podružnico na Dunaju s poudarkom na razvoju programske opreme.

Ekipa

Kmetovalec in agronom

“….informacije morajo biti na voljo vsakemu kmetovalcu!”

Franz Heinzlmaier

Kmetovalec in agronom

„…veliko neobdelanega potenciala se skriva v zemlji!“

Peter Prankl

Raziskovanje in razvoj

„… veliko se lahko naučimo iz zapisov!“

Johann Prankl

Vodenje in koncept

“…samo rešitve s praktičnimi koristmi so dobre rešitve”

Andreas Prankl