Precision Farming – Nová éra poľnohospodárstva

27.05.2017, aprankl

Precision Farming je pojem, ktorý zastrešuje všetky metódy a technológie, ktoré poľnohospodárom umožňujú precíznejšiu realizáciu prác. Patrí k nim zaznamenávanie prác, ktoré možno využiť pri vyhodnocovaní, používanie moderného vybavenia, akým sú napríklad senzory dusíka na presnejšiu detekciu potrebného množstva hnojiva, alebo GPS systémy umožňujúce presnejšiu orientáciu v priestore.

Precision Farming

Precision Farming v teréne

V posledných rokoch dochádza k výraznej modernizácii a vymoženosti, akými sú asistent riadenia alebo funkcia vypnutia určitého úseku šírky, sa už stávajú štandardom dobre vybavených podnikov. Vďaka tomuto rozvoju sú poľnohospodárske práce čoraz presnejšie. Významnou súčasťou Precision Farming je možnosť obrábať jednotlivé časti plochy rôznymi spôsobmi. To je podmienené znalosťou rozdielov v potenciálnej výnosnosti v rámci uceleného územia. Tieto informácie môžeme získať z údajov, ktoré zaznamenávame čo možno najdlhšiu dobu a ideálne priebežne. Výsledky vyhodnotenia sa zobrazia v tabuľke potenciálnej výnosnosti, ktorá nám neskôr pomôže prispôsobiť jednotlivé pracovné postupy, akými sú výsev, hnojenie, postrekovanie a ďalšie. To umožňuje plné využitie heterogénnej pôdy a úsporu prevádzkových vstupov, čo má priaznivý dopad na rozpočet aj životné prostredie.

Spresňovanie vďaka zaznamenávaniu

Cieľom zaznamenávania prác a spotreby je nazbierať o celej prevádzke čo možno najviac informácií, z ktorých bude možné vypracovať hodnotenia výnosnosti, výkonnosti alebo spotreby rôznych prevádzkových vstupov. Tieto záznamy sú podstatnou zložkou Precision Farming. Na zaznamenávanie neexistuje jednotný systém, ktorý by využívali všetky podniky. S pomocou záznamu môže riaditeľ podniku vytvárať hodnotenia, posudzovať rôzne oblasti prevádzky a identifikovať slabé miesta. Tie následne dokáže eliminovať a silné stránky podniku naopak cielene podporiť.

Len zopár špecializovaných podnikov vedie takéto záznamy o svojich prácach, výnosoch a spotrebe pomocných a prevádzkových vstupov. Tento stav sa v najbližších rokoch bude postupne meniť.

Záver

Modernizácia si po mnohých iných odvetviach ekonomiky našla cestu aj do poľnohospodárstva a má za následok ohromujúci vývoj, ktorý nám umožňuje šetrnejšie zaobchádzanie so zdrojmi bez kompromisov.