Podnik

FARMDOK je dolnorakúsky poľnohospodársky startup so sídlom vo Wieselburgu, ktorý vám prináša inovatívne riešenia na zjednodušenie plánovania a zaznamenávania poľnohospodárskych prác. Len málo poľnohospodárskych podnikov má administratívnych pracovníkov. Napriek tomu je zaznamenávanie povinné zo zákona a nevyhnutné pre prijímanie správnych podnikateľských rozhodnutí. Štyria zakladatelia, Gründer Andreas, Johann a Peter Prankloví a Franz Heinzlmaier, sú sami poľnohospodármi. Vytvorili FARMDOK s túžbou poskytnúť poľnohospodárom platformu, kde budú so svojimi údajmi môcť jednoducho pracovať a efektívne ich využívať.

 

„Chceme dať poľnohospodárom možnosť môcť sa vďaka jednoduchým nástrojom a cenovo dostupným smartfónom opäť plne sústrediť na ich prínosnú prácu bez toho, aby prichádzali o cenné informácie.“

 

 

Tento nápad získal ocenenie v najväčšej rakúskej súťaži business plánov i2B a dolnorakúsku cenu za inovácie RIZ Genius. Farmdok podporuje Austria Wirtschaftsservice a ACCENT Gründerservice a je súčasťou vývojového centra vo Wieselburgu. FARMDOK má pobočku aj vo Viedni, kde sa zameriava na vývoju softvéru.

Tím

Poľnohospodár a agronóm

„… každý poľnohospodár musí mať prístup k informáciám!“

Franz Heinzlmaier

Poľnohospodár a agronóm

„… v pôde je ukrytý veľký potenciál!“

Peter Prankl

Výskum a vývoj

„… záznamy nám poskytujú obrovský zdroj informácií!“

Johann Prankl

Vedenie spoločnosti a koncept

„… len praktické riešenia sú dobrými riešeniami!“

Andreas Prankl