Podnik

FARMDOK je poľnohospodársky startup z Dolného Rakúska so sídlom vo Wieselburgu, ktorý Vám prináša inovatívne riešenia na zjednodušenie plánovania a zaznamenávania poľnohospodárskych prác. Administratívnych pracovníkov má iba málo poľnohospodárskych podnikov. Napriek tomu zo zákona vyplýva povinnosť zaznamenávania prác a je to nevyhnutné pre prijímanie správnych podnikateľských rozhodnutí. Zakladatelia firmy sú sami poľnohospodármi: Andrej, Ján a Peter Pranklovci a Franz Heinzlmaier. Vytvorili FARMDOK s túžbou poskytnúť poľnohospodárom nástroj, kde budú môcť so svojimi údajmi jednoducho pracovať a efektívne ich využívať.

 

„Pomocou jednoduchého nástroja a cenovo dostupných smartfónov chceme dať poľnohospodárom možnosť opätovne a plnohodnotne sa sústrediť na svoju prínosnú prácu bez toho, aby prichádzali o cenné informácie.“

 

 

Tento nápad získal ocenenie v najväčšej rakúskej súťaži business plánov i2B a dolnorakúsku cenu za inovácie RIZ Genius. Farmdok je súčasťou vývojového centra vo Wieselburgu a podporuje ho Austria Wirtschaftsservice a ACCENT Gründerservice. FARMDOK má pobočku aj vo Viedni, kde sa zameriava na vývoj softvéru.

Tím

Poľnohospodár a agronóm

“… každý poľnohospodár musí mať prístup k informáciám!”

Franz Heinzlmaier

Poľnohospodár a agronóm

“… v pôde je ukrytý veľký potenciál!”

Peter Prankl

Výskum a vývoj

“… záznamy nám poskytujú obrovský zdroj informácií!”

Johann Prankl

Vedenie spoločnosti a koncept

“… len praktické riešenia sú dobrými riešeniami!”

Andreas Prankl