Podnik

FARMDOK je dolnorakouský startup se sídlem ve Wieselburgu, který podniká v oblasti zemědělské techniky a vyvíjí řešení pro smart farming umožňující zjednodušení plánování a vedení záznamů v zemědělství. V zemědělských podnicích jsou jenom málokdy zaměstnáni administrativní pracovníci. Vedení záznamů je ale přesto nezbytné jednak kvůli plnění zákonných povinností a jednak jako východisko pro rozhodování. Také čtyři zakladatelé firmy – Andreas, Johann a Peter Pranklovi a Franz Heidlmeier – působili v zemědělském sektoru. Systém FARMDOK vyvinuli proto, aby farmářům poskytli jednoduchý přístup k velkému počtu dat a informací, které v zemědělství vznikají, ale hlavně aby jim umožnili praktické využití těchto dat.

 

„Chceme dát farmářům možnost, aby se s jednoduchými prostředky a cenově přístupnými přístroji, jako jsou smartphony, mohli opět plně soustředit na produktivní práci na poli, aniž by přitom pustili ze zřetele cenné informace.“

 

 

Tento nápad získal ocenění v největší rakouské soutěži business plánů i2B a získal také dolnorakouskou cenu za inovace RIZ Genius. Projekt Farmdok podporují rakouské agentury Wirtschaftsservice a ACCENT Gründerservice a je součástí technopolu v dolnorakouském městečku Wieselburg. Firma FARMDOK má kromě toho také pobočku ve Vídni, která je zaměřena na vývoj softwaru.

Tým

Farmář a agronom

“…informace se musí dostat ke každému zemědělci!”

Franz Heinzlmaier

Farmář a agronom

“…v půdě ještě pořád leží ladem obrovský potenciál!”

Peter Prankl

Výzkum a vývoj

“…ze záznamů se toho ještě můžeme neskutečně mnoho naučit!”

Johann Prankl

Vedení a koncepce společnosti

“…dobrá jsou jenom ta řešení, která lze využít v praxi!”

Andreas Prankl