Správná volba pro každého

  • Farmář
  • Smluvní poskytovatel

Cena za rok (excl. DPH)*
WebClient
Mobile App
Akce
Plochy
Mapa pozemků
Poznámky
Zprávy a výkazy
Export (XLS, PDF)
Pěstební plán
Plán hnojení
Skladový management
Možnost správy více podniků**
Plánování práce
Správa zákazníků
Nákladové účetnictví
Support***
Vegetationsmonitoring
Applikationskarten
Plus
€ 82,5
za rok, bez DPH*
pro jednoho uživatele
Pevná cena, nezávislá od velikosti území
Premium
€ 165,8
za rok, bez DPH*
neomezený počet uživatelů
včetně 100 ha, následně 1,65 * €/ha
odstupňovaná cena, slevy od 200 ha!
Performance
€ 499,0
za rok, bez DPH*
neomezený počet uživatelů
včetně 100 ha, následně 2,50 * €/ha
odstupňovaná cena, slevy od 200 ha!

Cena za rok (excl. DPH)*
Správa zákazníků
Plochy
Mapa pozemků
Plánování práce
Akce
Skladový management
M
€ 165,8
za rok, bez DPH*
Jeden uživatel
L
€ 549,2
za rok, bez DPH*
max. 5 uživatelů
XL
€ 824,2
za rok, bez DPH*
max. 10 uživatelů
  • zahrnut do balíčku v omezeném rozsahu
  • zahrnut do balíčku
  • bude brzy součástí balíčku

Ceny platné od 25.01.2023

* + 21% DPH

** Pokud chcete v rámci licence FARMDOK Premium aktivovat správu několika podniků, pošlete po jejím zakoupení názvy těchto podniků na centrum podpory FARMDOK (support@farmdok.com) a požádejte o propojení podniků, nebo se obraťte na naši hotline (+43 699 160 811 49). Mějte prosím na paměti, že musíte mít pro oba podniky oprávnění jako ředitel a že propojení vyžaduje licenci Premium!

*** Momentálně je technická podpora dostupná pouze v anglickém jazyce.
Licence Free & Plus: e-mailová technická podpora
Licence Premium: telefonická a e-mailová technická podpora