Pre každého to pravé

  • Poľnohospodár
  • Dodávatelia strojových zariadení

Cena na rok (bez DPH)*
Evidencia prác
Pozemky
Mapa obrábaného územia
Manažment skladu
Plánovanie pestovania
Plán hnojenia
Výkazy
Export (XLS, PDF)
Poznámky
Spravovanie viacerých podnikov**
Plánovanie prác
Spravovanie zákazníkov
Kalkulácia nákladov
Free
0,-
Pre jednotlivca
Pro
1,08 /ha
max. 5 používateľov
min. 21,60* eur
Premium
1,24 /ha
neobmedzený počet používateľov
min. 124,00* eur za podnik
individuálna cenová ponuka od 500 ha

Cena na rok (bez DPH)*
Spravovanie zákazníkov
Územia
Mapa obrábaného územia
Plánovanie prác
Práce
Manažment skladu
M
124,17
Pre jednotlivca
L
457,5
max. 5 používateľov
XL
707,5
max. 10 používateľov
  • obmedzená dostupnosť v balíčku
  • súčasť balíčka
  • čoskoro súčasťou balíčka

* + 20 % DPH

** Pre aktiváciu modulu „správa viacerých podnikov“ v rámci licencie FARMDOK Premium, po zakúpení licencie nám zašlite názvy Vašich podnikov na centrum podpory FARMDOK (support@farmdok.com) spolu so žiadosťou o prepojenie podnikov, alebo využite našu asistenčnú linku (+43 699 160 811 49). Dovoľujeme si Vás upozorniť, že na to, aby bolo možné podniky prepojiť, musíte byť v oboch registrovaný ako vedúci podniku a musíte mať zakúpeniu verziu Premium!