Pre každého to pravé

  • Poľnohospodár

Cena za mesiac (vrátane DPH, ročné vyúčtovanie)
Polia
Striedanie plodín
Vzorky pôdy
Mapa
Plánovanie prác & Práce
Poznámky & Obrázky
Výkazy & Export
Manažment skladu
Kalkulácia nákladov
Spravovanie zákazníkov
Satelitné monitorovanie vegetácie
Aplikačné karty
Rozhrania s tretími stranami
Rozšírená podpora
Premium
od €16,6
mesačne vrátane DPH
100ha vrátane, potom 0,17€/ha
Zľavy od 100 ha
Precision
od €54,9
mesačne vrátane DPH
100ha vrátane, potom 0,27€/ha
Zľavy od 500 ha
Performance Premium+Precision!

Zľava

od €54,9
mesačne vrátane DPH
100ha vrátane, potom 0,27€/ha
Zľavy od 500 ha
  • obmedzená dostupnosť v balíčku
  • súčasť balíčka
  • čoskoro súčasťou balíčka

Ceny platné od 26.09.2023

Vyúčtovanie ročne, všetky ceny vrátane 20% DPH.

Ak chcete aktivovať možnosť prepojenia viacerých fariem v programe FARMDOK Premium, pošlite po zakúpení názvy svojich fariem na adresu podpory FARMDOK (support@farmdok.com) so žiadosťou o prepojenie fariem alebo kontaktujte infolinku (+43 699 160 811 49). Upozorňujeme, že musíte byť oprávnený ako správca farmy na oboch farmách a prepojiť je možné len prémiové a zmluvné farmy!

Školiace dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie tu: https://www.farmdok.com/support/