Pre každého to pravé

  • Poľnohospodár
  • Dodávatelia strojových zariadení

Cena na rok (bez DPH)*
WebClient
Mobile App
Evidencia prác
Územia
Mapa obrábaného územia
Poznámky
Výkazy
Export (XLS, PDF)
Plán pestovania
Plán hnojenia
Skladový manažment
Spravovanie viacerých podnikov**
Plánovanie prác
Spravovanie zákazníkov
Kalkulácia nákladov
Support***
Vegetationsmonitoring
Applikationskarten
Plus
€ 82,5
za rok, bez DPH*
pre jedného užívateľa
Pevná cena nezávislá od veľkosti územia
Premium
od € 165,8
za rok, bez DPH*
Neobmedzený počet užívateľov
vrátane 100 ha, následne 1,65 * €/ha
odstupňované ceny, zľavy od 200 ha!
Performance
od € 499,0
za rok, bez DPH*
Neobmedzený počet užívateľov
vrátane 100 ha, následne 2,50 * €/ha
odstupňované ceny, zľavy od 200 ha!

Cena na rok (bez DPH)*
Spravovanie zákazníkov
Územia
Mapa obrábaného územia
Plánovanie prác
Evidencia prác
Skladový manažment
M
€ 165,8
za rok, bez DPH*
Pre jednotlivca
L
€ 549,2
za rok, bez DPH*
max. 5 používateľov
XL
€ 824,2
za rok, bez DPH*
max. 10 používateľov
  • obmedzená dostupnosť v balíčku
  • súčasť balíčka
  • čoskoro súčasťou balíčka

Ceny platné od 25.01.2023

* + 20 % DPH

** Pre aktiváciu modulu „správa viacerých podnikov“ v rámci licencie FARMDOK Premium, po zakúpení licencie nám zašlite názvy Vašich podnikov na centrum podpory FARMDOK (support@farmdok.com) spolu so žiadosťou o prepojenie podnikov, alebo využite našu asistenčnú linku (+43 699 160 811 49). Dovoľujeme si Vás upozorniť, že na to, aby bolo možné podniky prepojiť, musíte byť v oboch registrovaný ako vedúci podniku a musíte mať zakúpeniu verziu Premium!

*** Momentálne je technická podpora dostupná len v anglickom jazyku.
Licencie Free & Plus: e-mailová technická podpora
Licencia Premium: telefonická a e-mailová technická podpora