Pre každého to pravé

  • Poľnohospodár
  • Dodávatelia strojových zariadení

Cena za rok (excl. DPH)**
Práce
Územia
Mapa obrábaného územia
Manažment skladu
Plánovanie pestovania
Plán hnojenia*
Správy
Export (XLS, PDF)
Všetky poznámky
Možnosť vloženia viacerých podnikov**
Plánovanie prác
Spravovanie zákazníkov
Nákladová kalkulácia
Free
0,-
Pre jednotlivca
Pro
1,08 /ha
max. 5 používateľov
min. 25 eur
Premium
1,24 /ha
neobmedzený počet používateľov
min. 149 eur za podnik
individuálna cenová ponuka od 500 ha

Cena za rok (excl. DPH)**
Spravovanie zákazníkov
Územia
Mapa obrábaného územia
Plánovanie prác
Práce
Manažment skladu
M
124,17
Pre jednotlivca
L
457,5
max. 5 používateľov
XL
707,5
max. 10 používateľov
  • obmedzená dostupnosť v balíčku
  • súčasť balíčka
  • čoskoro súčasťou balíčka

*FARMDOK podporuje aj DÜV v súlade s legislatívou Nemeckej spolkovej republiky. Bližšie informácie nájdete tu .

** Ak si želáte aktivovať možnosť vložiť viacero podnikov v rámci licencie FARMDOK Premium, zašlite nám po zakúpení licencie názvy vašich podnikov na centrum podpory FARMDOK (support@farmdok.com) so žiadosťou o prepojenie podnikov, alebo využite našu asistenčnú linku (+43 699 160 811 49). Dovoľujeme si vás upozorniť, že na to, aby bolo možné podniky prepojiť, musíte byť v oboch registrovaný ako riaditeľ a musíte mať zakúpeniu verziu Premium!

*** + 20 % DPH