Jednoduché zaznamenávanie

FARMDOK je digitálny nástroj na plánovanie a vytváranie záznamov v poľnohospodárskom sektore. Získal striebornú medailu v rebríčku Agritechnica Innovation Award 2017. Vytvárajte aj vy svoje záznamy o poľnohospodárskych prácach priamo na poli.

Agrárna aplikácia pre poľnohospodárov!

FARMDOK je jednoduchý agrárny softvér na tvorbu záznamov o poľnohospodárskych prácach na poli. Skladá sa z aplikácie pre smartfóny, ktorá umožňuje zaznamenávanie prác priamo v teréne, a online softvéra pre počítače na vyhodnocovanie a tvorbu správ. FARMDOK vám pomôže nielen s plnením zákonných dokumentačných povinností týkajúcich sa ochrany rastlín a hnojenia, ale najmä je zdrojom prehľadných záznamov umožňujúcich kvalitné rozhodovanie v podniku. To, na čo ste doteraz potrebovali rozsiahlu elektronickú kartotéku, môžete odteraz vyriešiť jediným inteligentným poľnohospodárskym softvérom.

FARMDOK JE TO PRAVÉ pre poľnohospodárov.

FARMDOK vám pomôže s plnením zákonných dokumentačných povinností (CC, Greening atď.) a zjednoduší vám získavanie označení kvality.

Robte všetky svoje záznamy len raz, zbavte sa dvojitého plnenia úloh a šetrite svoj drahocenný čas.

Kompletné a prehľadné záznamy vám pomôžu viesť váš podnik profesionálne a udržateľne. Skúste to.

K predplatnému pre poľnohospodárov

FARMDOK JE IDEÁLNY PARTNER pre dodávateľov strojových zariadení.

FAMRDOK automaticky eviduje časy práce a jázd a veľkosť obrobeného územia.

Jediným kliknutím získate podklady na výpočet vášho celkového pracovného nasadenia.

Profitujte z jednoduchého plánovania práce a deľby úloh a zamerajte sa s FARMDOK nekompromisne na svoj cieľ.

K predplatnému pre dodávateľov strojových zariadení

Jednoduché zaznamenávanie

FARMDOK je jednoduchý poľnohospodársky softvér na vytváranie záznamov o poľnohospodárskych prácach na poli. Pozostáva z mobilnej aplikácie na tvorbu záznamov a online počítačového softvéru na vyhodnocovanie a analýzu.
 • Ochrana rastlín

  Zaznamenávajte opatrenia na ochranu rastlín jednoducho priamo pri práci. Všetky povolené prostriedky na ochranu rastlín sú už vložené do systému. Detergenty a pomocné látky môžete doplniť individuálne. Vďaka tomu budú vaše povinné záznamy o ochrane rastlín vždy aktuálne.

 • Administrácia skladu

  S FARMDOK máte vždy prehľad o stave na sklade. Evidujte toky prevádzkových vstupov pre potreby získania označení kvality, odhaľte nákladovo neefektívne zložky a objednávajte vtedy, keď je to najvýhodnejšie.

 • Hnojenie

  Plán pestovania a hnojenia vytvoríte pred začiatkom prác len niekoľkými kliknutiami. Počas práce zaznamenávate spôsob a rozsah hnojenia a stlačením jediného tlačidla vygenerujete všetky potrebné správy (krížová kontrola Cross Compliance, Greening, ÖPUL atď.). V systéme FARMDOK nájdete všetky bežne používané minerálne hnojivá.

 • Plánovanie prác

  Nemusíte vytvárať len základný zoznam prác. Plánujte podľa regiónov na mape a delegujte úlohy na svojich zamestnancov pomocou smartfónu.

 • Záznamy o poli

  Zaznamenávajte všetky práce od sadby až po zber/žatvu chronologicky a podľa geografickej polohy. Sledujte presnú spotrebu prevádzkových vstupov a výsledky zberu/žatvy. Vďaka tomu získate lepší prehľad o svojom podniku. Výrobný záznam, kartu poľa a ďalšie správy otvoríte jediným kliknutím.

 • Nákladové kalkulácie a vyhodnocovanie

  Evidujte náklady na výrobu, prevádzkové vstupy, stroje, zariadenia aj váš vlastný pracovný výkon. Získate tak dôležité číselné údaje, ktoré vám umožnia ekonomické hodnotenie vášho podniku.

Výhody systému FARMDOK

 • AUTOMATIZOVANÝ A JEDNODUCHÝ Šetrí čas a uľahčuje prácu

  Zaznamenávanie GPS dát umožňuje grafickú správu území a automatické zadávanie úloh. FARMDOK automaticky zaeviduje rozlohu obrobeného územia, čas vynaložený na prácu a prepravu a počet fúr.
 • MOBILNÝ A FLEXIBILNÝ Nezávislosť na traktoroch a strojoch

  V kombinácii s bežnými smartfónmi, tabletmi a počítačmi je FARMDOK praktický a výhodný a nie je viazaný na traktor alebo akýkoľvek stroj. Smartfón máte vždy po ruke.
 • OFFLINE NIE JE PROBLÉM Zaznamenávanie aj bez internetového pripojenia

  V oblastiach bez signálu FARMDOK vaše záznamy uloží do vyrovnávacej pamäte smartfónu. Len čo sa dostanete do oblasti s internetovým pripojením, údaje sa zosynchronizujú.
 • PRE VIACERO POUŽÍVATEĽOV Oprávnenie pre zamestnancov

  Umožnite prístup svojej rodine alebo zamestnancom, aby mohli zaznamenať svoju prácu. Zamestnanci majú prístup len k vlastným záznamom.
 • ŠTANDARDIZOVANÝ A PRAKTICKÝ Správy možno exportovať vo formáte MS Excel alebo PDF

  Každú správu a tabuľku možno z FARMDOK exportovať vo formáte PDF alebo MS Excel. Možnosť exportu je užitočná pre prípad kontroly alebo individuálneho vyhodnocovania vašich údajov.

Novinky FARMDOK

Stroje, zariadenia a nákladové kalkulácie vo FARMDOK!

Stroje, zariadenia a nákladové kalkulácie vo FARMDOK!

6. apríla vyšla najnovšia aktualizácia FARMDOK, ktorá všetkým klientom FARMDOK Premium automaticky a bez doplatku umožňuje zaznamenávanie využívania strojov a tvorbu nákladových kalkulácií. Aktualizujte na level FARMDOK Premium ihneď!

Dozvedieť sa viac
Agritechnica Innovation Award 2017
Spoločnosť DLG udelila spoločnosti Farmdok GmbH za aplikáciu na tvorbu záznamov striebornú medailu v rebríčku „Innovation Award Agritechnica 2017“.

Spoločnosť DLG udelila spoločnosti Farmdok GmbH za aplikáciu na tvorbu záznamov striebornú medailu v rebríčku „Innovation Award Agritechnica 2017“.

DLG (Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft/Nemecká poľnohospodárska spoločnosť) udelila v rámci najväčšieho poľnohospodárskeho veľtrhu na svete Agritechnica 2017 aj tento rok ocenenia vystavovateľom s obzvlášť inovatívnymi produktmi.

Dozvedieť sa viac
Precision Farming
Precision Farming – Nová éra poľnohospodárstva

Precision Farming – Nová éra poľnohospodárstva

Cieľom zaznamenávania prác a spotreby je nazbierať o celej prevádzke čo možno najviac informácií, z ktorých bude možné vypracovať hodnotenia výnosnosti, výkonnosti alebo spotreby rôznych prevádzkových vstupov. Tieto záznamy sú podstatnou zložkou Precision Farming.

Dozvedieť sa viac

Kto sme

Sme poľnohospodári, sme technici, sme idealisti! Pevne veríme v trvalo udržateľné a úspešné poľnohospodárstvo s efektívnym využívaním zdrojov. Prostredníctvom našich inovatívnych riešení pomáhame s dosahovaním týchto cieľov poľnohospodárom po celom svete.
Bližšie informácie o nás

Čo je pre našich klientov dôležité

„Keď záznamy vytváram priamo na poli, sú omnoho presnejšie. Nepotrebujem s odstupom niekoľkých dní premýšľať nad tým, čo som vlastne robil. Keď vystupujem z traktora, záznamy už sú hotové. Pár kliknutí a je to!“

Stefan & Gerhard Stieglmayr, chov ošípaných a rastlinná výroba (Mehrnbach, Dolné Rakúsko)

Stefan & Gerhard Stieglmayr
Stefan & Gerhard Stieglmayr

„Zákazníci nám dôverujú vďaka nášmu rozsiahlemu know-how a odborným znalostiam v oblasti ochrany rastlín. Oceňujú aj naše zameranie na špičkový servis. Prehľadné a kompletné záznamy sú pri tom samozrejmosťou!“

Helmut Edlinger, dodávateľ strojových zariadení na ochranu rastlín (Aschbach, Dolné Rakúsko)

Partneri

Jednoduchý spôsob dokumentácie.

Otestovať zdarma