FARMDOK PERFORMANCE

Získaj hlbšie pochopenie a prijímaj lepšie rozhodnutia. Satelitné snímky a vzorky pôdy ti poskytujú informácie o vlastnostiach pôdy, výnosovom potenciáli a stresu rastlín. Používaj Precision Farming a obhospodaruj svoje polia na čiastkových plochách, aby si dosiahol optimálne úrody.

Daj rastline, čo potrebuje!
Optimalizuj efektívnosť a výnos na každom hektári.

Zrážky a teplota

FARMDOK PERFORMANCE disponuje historickými údajmi o počasí pre tvoj región. Údaje o zrážkach a teplotách umožňujú porovnávať súčasnú situáciu s minulosťou, nazbierať skúsenosti a v tejto sezóne robiť lepšie rozhodnutia.

ZISTI POTREBNÉ OPATRENIA S POMOCOU SATELITOV Monitorovanie vegetácie

Monitorovanie vegetácie FARMDOK umožňuje pomocou satelitných snímok pozorovať rast biomasy na poli aj z väčšej vzdialenosti. Priebeh satelitnej analýzy dát (NDVI, MSAVI2, REIP, NDWI) poskytuje informácie o potenciáli výnosu, stresu rastlín a pomáha pri ďalších rozhodnutiach v teréne.

DAJ RASTLINE TO ČO POTREBUJE Čiastkové hnojenie plôch

Pomocou FARMDOK PERFORMANCE v jednom kroku ľahko vytvoríš aplikačné mapy pre hnojenie špecifické pre danú oblasť  alebo pre niekoľko oblastí súčasne.  Zóny sa vytvárajú na základe satelitných snímok (napr. index biomasy). Dávka sa automaticky mení na základe rozdielov vo vegetácii, ale dodržiava sa stanovená priemerná dávka.

Zvýšte výnosnosť pomocou nástrojov Precision Farming!

Výnosnosť sa skladá z maličkostí, ktoré si v každodennom živote často neuvedomujeme. Satelitné údaje, vzorky pôdy a mnohé ďalšie poskytujú informácie najmä o prenajatých alebo výmenných oblastiach, ktoré neboli spravované po celé desaťročia. Venuj pozornosť kľúčovým faktorom a zvyšujte výnosnosť svojho podniku pomocou metód presného poľnohospodárstva.
 • Monitorovanie vegetácie

  Porovnaj biomasu, obsah dusíka a vodu v priebehu času a konkrétnych oblastiach

 • Manažment hnojív

  Rovnováha živín od pôdnej vzorky až po čiastkové plochy

 • Aplikačné mapy

  Vytvor a odošli aplikačné mapy pre osivá, hnojivá a prípravky na ochranu rastlín

 • Plánovanie práce

  Naplánuj si prácu na poli v kancelárii a pošli ju do smartfónu zamestnanca

 • Záznam o pracovnom čase

  Zaznamenaj pracovný čas na poli a neproduktívny čas Už čoskoro ...

 • Riadenie výkonnosti

  Benchmarking a porovnávanie kľúčových údajov Už čoskoro ...

 • Prepojenie rozhraní

  Už čoskoro ...

Rob lepšie rozhodnutia!

Preskúmaj potenciál satelitných snímok pomocou funkcie FARMDOK PERFORMANCE
Prejsť do OBCHODU
FARMDOK_sky_fields
FARMDOK_sky_fields