News

Precision Farming
Precision Farming – zemědělství nové generace

Precision Farming – zemědělství nové generace

Cílem pořizování záznamů o výkonech a spotřebě je shromáždit co nejvíce údajů o celém provozu a tím získat podklady pro vyhodnocení výnosů, výkonů nebo spotřebě různých vstupů. Tyto záznamy tvoří podstatnou součást metody precision farming.

Více informací