Mindenkinek a neki megfelelőt

  • Gazda

Területek

A területeket importálja, vagy azokat az alkalmazás, és a webclient segítségével manuálisan létrehozzuk.
Amennyiben a területeket előtte nem rögzítettük, úgy a FARMDOK azokat a táblán végzett munkálat közben automatikusan létrehozza. A tábla kontúrját a GPS-nyomvonal alapján határozza meg.
A grafikus területkezelés a térképen rendkívül áttekinthető, és élményszerű módon történik.

Művelési terv

Amennyiben a kultúrával, és a hozammal kapcsolatos elvárások rögzítve lettek, úgy a FARMDOK meghatározza a törvényben előírt tápanyag határértéket (kölcsönös megfeleltetés). A határértékeket, és a az elővetemény hatását saját mérlegelés alapján módosítani lehet.

Trágyázás tervezése*

A trágyázás tervezésénél meghatározzuk az üzem szükségleteinek megfelelő tápanyag-mérleget nitrogénre, foszforra és káliumra. A Farmdok kijelöli azokat az értékeket, amelyek a törvényes előírások be nem tartásában szerepet játszhatnak.

Intézkedések

A Farmdok alkalmazás segítségével az műveleteket a GPS-nyomvonal mentén határozzuk meg, és rögzítjük. Az intézkedéseket a rendszer automatikusan továbbítja, és a későbbiekben rendelkezésére állnak további felhasználásra, módosításra, vagy kiértékelésre.

Raktárkezelés

Az adott tevékenységhez hozzárendelt trágya, és növényvédőszer felhasználás esetében, a rendszer automatikusan raktárból történé kivételt könyvel.
Ezáltal a raktárkészlet, valamint a felhasználás mindig naprakészen követhető.

Jegyzetek

Az okos telefon segítségével rövid jegyzeteket is lehet készíteni, képekkel illusztrálva. A képek és a jegyzetek a programban is rendelkezésre állnak módosításra, vagy kiértékelésre.

Jelentések

Gombnyomásra elkészíthetők a jogszabályban előírt jelentések. A tápanyag mérleget, és a jegyzeteket tartalmazó táblatörzskönyv oldal az okos telefonon is rendelkezésre áll.
A jogszabályban előírt növényvédelmi dokumentáció is mindig naprakész, és kéznél van.
A trágyázási folyamatot a Farmdok az Ön által bevitt adatok alapján tervezi meg. A Farmdok ellenőrzi az irányelvek betartását, és kijelöli az esetleges eltéréseket. Hatósági vizsgálat esetén valamennyi jelentés gombnyomásra rendelkezésre áll.
A teljes körű és áttekinthető táblatörzskönyv nem csak hatósági ellenőrzések esetén fontos, hanem jó alapját képezi a termékekkel kapcsolatos döntések meghozatalának.
Az Ausztriai Környezeti Program (ÖPUL) keretében létrehozott "Örökzöld rendszer" irányelvei betartásának ellenőrzése még soha nem volt ilyen egyszerű. A növénytakaró nélküli talaj részarányát és időtartamát a rendszer az intézkedések alapján meghatározza, és egy jelentésbe rögzíti.

Több üzem kezelése

A több üzem kezelés segítségével, jogilag különálló üzemek úgy gazdálkodhatnak, mintha egy üzem lennének. A funkció a premium-liszenc-ben, kérésre aktiválódik (office@farmdok.com, +43 699 60 811 49)

Munkatervezés

A munkatervezés menüben a megbízásokat előre megtervezzük, és a traktorosnak kiadjuk az utasítást. A traktoros a megbízást az okostelefonra kapja, és dokumentálja annak végrehajtását.
A grafikus munkatervezés a térképpel renkívül praktikus, és alkalmas arra, hogy a helyi munkálatokat összefoglaljuk.

Ügyfélkezelő

Az ügyfélkezelő mindenek előtt bérmunka esetében praktikus. Az ügyfél megjelölés megjelenik a táblán. Ugyanúgy jelentések (pl. növényvédő szer jelentés) is készíthetők, ügyfélre lebontva.

Költségszámítás


A költségszámítás segítségével meghatározhatjuk a közvetlen költségeket és a közvetlen költségmentes eredményt. Hasonlítsa össze a ráfordításokat (termelőeszközök, és gépek) a betakarításból származó haszonnal, optimalizálja gazdaságát és tudja meg, hol lehet költségeket megtakarítani, valamint nagyobb hozamot elérni. Az egységárak (pl. az ÖKL irányelvei szerinti) már benne vannak a FARMDOK-ban.