Pravo za vsakega

  • Kmetovalec

Površine

Površine so uvožene ali jih ročno namestite z aplikacijo in spletnim odjemalcem.
Če površine niso vnaprej vključene, jih Farmdok samodejno namesti med terenskim delom. Obris polja se določi iz GPS-sledi.
Grafično upravljanje površine na zemljevidu je še posebej pregledno in nazorno.

Načrt pridelovanja

Če so pričakovanja glede kultur in pridelkov shranjena, potem FARMDOK določi zakonsko mejno vrednost hranilnih snovi (skladno z Cross Compliance). Mejne vrednosti in učinek predposevka se lahko prilagodijo po lastni presoji.

Načrtovanje gnojenja

Pri načrtovanju gnojenja se določi skupna bilanca hranilnih snovi za dušik, fosfor in kalij. Farmdok označi vrednosti v primeru neskladnosti z zakonskimi predpisi.

Delovna opravila

Aplikacija Farmdok samodejno zazna in objavlja delovna opravila iz GPS-sledi. Ti zapisi se samodejno prenesejo in so na voljo v spletni aplikaciji za nadaljnjo obdelavo, spreminjanje ali ocenjevanje.

Upravljanje skladišča

Za gnojila in fitofarmacevtska sredstva, ki so dodana delovnemu opravilu, se samodejno objavlja poraba iz skladišč.
Tako sta stanje zalog in poraba vedno posodobljena.

Zabeležke

S pametnim telefon lahko evidentiramo tudi zabeležbe njiv s slikami. Slike in zabeležbe so na voljo tudi na spletnem odjemalcu za spreminjanje ali ovrednotenje.

Poročila

Najpomembnejša zakonsko potrebna poročila lahko ustvarite s pritiskom na gumb. Evidenčni list o njivi z delovnimi opravili, bilanca hranil ter zabeležbe so prav tako na voljo na pametnem telefonu.
Zakonsko potrebna dokumentacija o zaščiti rastlin je vedno posodobljena in na dosegu roke.
Parametri celotnega načrtovanja gnojenja so izračunani s pomočjo Farmdoka na podlagi vaših vnosov. Farmdok preverja skladnost s smernicami in zazna vsa morebitna neskladja. Pri kontroli so vsa poročila na voljo s pritiskom na gumb.
Popoln in jasen evidenčni list o njivi ni pomemben samo pri uradnih kontrolah, ampak je tudi dobra osnova za lastne odločitve pri pridelavi.
Še nikoli ni bilo enostavneje preveriti skladnosti s smernicami za ukrep "System Evergreen" programa ÖPUL (avstrijski program za spodbujanje ekstenzivnega kmetovanja in kmetijstva ob upoštevanju okolja in spoštovanju narave). Delež in časovno obdobje neporaščenih tal se določijo iz delovnih opravil in zabeležijo v poročilu.

Več MIDov kot eno gospodarstvo

Zaradi večje zmogljivosti se lahko pravno ločena kmetijska gospodarstva upravljajo, kot da bi bila eno. Funkcija se aktivira v Premium licenci po naročilu (office@farmdok.com, +43 699 60 811 49)

Načrtovanje dela

Pri načrtovanju dela se naročila lahko načrtujejo vnaprej in se dodelijo voznikom. Vozniki prejmejo naročilo na pametni telefon in dokumentirajo izvedbo.
Grafično načrtovanje dela na zemljevidu je še posebej koristno za povzemanje dela na regionalni ravni.

Upravljanje s strankami

Upravljanje s strankami je praktično zlasti pri pogodbenem delu. Ime stranke se prikaže na njivi. Tudi poročila (npr. poročilo o zaščiti rastlin) se lahko izdelajo za vsako stranko posebej.

Izračun stroškov


Pri obračunu stroškov se lahko izračuna marža prispevkov ter neposredna brezplačna storitev. Nastavite stroške (kmetijski produkti in stroji) ter pridelke npr. od žetve, da optimizirate svoje kmet. gospodarstvo in ugotovite, kje lahko zmanjšate stroške ali dosežete večji pridelek. Standardne cene (npr. po ÖKL tarifah) so že vnešene v Farmdok.