Pre každého to pravé

  • Poľnohospodár

Územia

Územia je možné importovať alebo manuálne zadať pomocou aplikácie alebo online počítačového softvéru.
Ak ste územia nevložili napred, FARMDOK ich automaticky nahrá počas práce na poli. Hranice pozemku sa stanovia na základe jazdnej stopy z GPS záznamu.
Grafické spracovanie území na mape je veľmi prehľadné a intuitívne.

Plán pestovania

Po vložení plodiny a očakávaného výnosu FARMDOK určí zákonný limit hnojenia (v súlade s krížovou kontrolou). Limity a účinky predplodín môžete upraviť podľa vlastného uváženia.

Plán hnojenia*

V pláne hnojenia sú uvedené hodnoty dusíka, fosforu a draslíka. Farmdok zvýrazní hodnoty, ktoré prekračujú zákonné limity.

*FARMDOK podporuje aj DÜV v súlade s legislatívou Nemeckej spolkovej republiky. Bližšie informácie nájdete tu.

Evidencia prác

V aplikácii Farmdok sa práce zaznamenávajú automaticky podľa jazdnej stopy z GPS záznamu. Práce sa automaticky prevedú do online počítačového softvéru, kde sú pripravené na ďalšie spracovanie, úpravy a vyhodnocovanie.

Skladový manažment

Hnojivá a prostriedky na ochranu rastlín, ktoré sa počas prác použili, sa automaticky odpočítajú zo skladových zásob.
Vďaka tomu sú údaje o stave zásob a spotrebe vždy aktuálne.

Poznámky

Pomocou smartfónu môžete vkladať aj poznámky o poli s fotografiami. Fotografie a poznámky sa nahrajú do online počítačového softvéru, kde je možné ich ďalej upravovať a vyhodnocovať.

Výkazy

Najdôležitejšie povinné zákonné reporty môžete vytvoriť jediným kliknutím. Karta poľa s rozpisom prác, rozsahom hnojenia a poznámkami je dostupná aj v smartfóne.
Povinná zákonná dokumentácia o prípravkoch na ochranu rastlín je vždy dostupná a v aktualizovaná.
Parametre celkového plánu hnojenia Farmdok vypočíta na základe vašich údajov. Farmdok skontroluje dodržanie smerníc a označí prípadné nezrovnalosti. V prípade kontroly sú všetky správy dostupné jedným kliknutím.
Prehľadná a úplná karta poľa je dôležitá nielen pre prípadné úradné kontroly, ale je aj dobrým východiskom pre rozhodovanie a plánovanie výroby.
Prehľadná a úplná karta parcely je dôležitá nielen pre prípadné úradné kontroly, ale je aj dobrým východiskom pre rozhodovanie a plánovanie výroby.

Spravovanie viacerých podnikov

Vďaka tejto možnosti môžete právne samostatné podniky spravovať ako jeden celok. Táto funkcia je dostupná na požiadanie v rámci licencie Premium (office@farmdok.com, +43 699 60 811 49).

Plánovanie prác

V pláne prác môžete vopred naplánovať jednotlivé úlohy a prideliť ich vodičom. Vodiči dostanú požiadavku na svoj smartfón a zaznamenajú jej realizáciu.
Grafické plánovanie prác na mape je veľmi praktické pri celkovom regionálnom plánovaní.

Spravovanie zákazníkov

V pláne prác môžete vopred naplánovať jednotlivé úlohy a prideliť ich vodičom. Vodiči dostanú požiadavku na svoj smartfón a zaznamenajú jej realizáciu.

Kalkulácia nákladov


Kalkulácia nákladov umožňuje porovnávať hrubý zisk s fixnými nákladmi. Konfrontujte náklady (napr.: náklady na prevádzkové vstupy a stroje) s výnosmi (napr. zo žatvy), optimalizujte výsledky Vášho podnikania a zistite kde môžete ušetriť alebo dosiahnuť vyšší výnos. Bežné ceny sú súčasťou FARMDOK-u (napr. podľa normatívov ÖKL)