Správná volba pro každého

  • Farmář

Plochy

Plochy se buď importují, nebo je můžete založit ručně s využitím aplikace a webového klientu.
Pokud plochy nevložíte do aplikace předem, Farmdok je automaticky založí během práce na poli. Obrys pole se určí podle GPS souřadnic pohybu vozidla.
Grafická správa ploch na mapě je velmi přehledná a intuitivní.

Pěstební plán

Po vložení kultury a očekávaného výnosu do systému vypočítá FARMDOK limit hnojení stanovený předpisy (podle požadavků cross compliance). Limity a účinek předplodin lze upravit podle vlastního uvážení.

Plán hnojení

V plánu hnojení se stanoví hodnoty dusíku, fosforu a draslíku pro celý podnik. Farmdok označí hodnoty, které neodpovídají předpisům.

Akce

Mobilní aplikace Farmdok automaticky sleduje a zaznamenává prováděné akce podle GPS souřadnic pohybu vozidla. Data se automaticky přenášejí na webový klient a jsou pak k dispozici pro další zpracování, úpravu nebo vyhodnocení.

Skladový management

U hnojiv a prostředků na ochranu rostlin, které se přiřadí k akci, se automaticky provede odepsání ze skladu.
Máte tak neustále přehled o aktuálním stavu skladu a spotřebě.

Poznámky

Smartphone můžete použít i k zaznamenání poznámek o polních pracích včetně fotografií. Fotografie a poznámky pak máte k dispozici i ve webovém klientu pro pozdější úpravy nebo vyhodnocení.

Zprávy a výkazy

Nejdůležitější povinně vytvářené zprávy a výkazy můžete vytvořit pouhým stisknutím tlačítka. Karta pole obsahující záznamy o akcích, bilanci živin a poznámky je k dispozici také ve smartphonu.
Povinná dokumentace k ochraně rostlin podle zákonných předpisů je tak stále aktuální a vždycky po ruce.
Na základě vložených údajů vypočítá Farmdok hodnoty pro celopodnikový plán hnojení. Farmdok také kontroluje dodržování směrnic a pokud zjistí nesrovnalosti, zvýrazní příslušnou položku. Při kontrole jsou všechny zprávy k dispozici na stisknutí tlačítka.
Úplná a čistá karta pole je důležitá nejenom při úředních kontrolách, ale je to také dobrý základ pro vlastní rozhodování o produkci.
Kontrola dodržování směrnic pro opatření ÖPUL „System Immergrün“ nebyla ještě nikdy tak jednoduchá. Na základě akcí se stanoví podíl a doba, po kterou je půda otevřená, a vloží se do zprávy.

Možnost správy více podniků

Díky možnosti správy více podniků lze pracovat s údaji o několika právně oddělených podnicích tak, jako by se jednalo o jeden celek. Tato funkce se aktivuje na vyžádání v licenci Premium (office@farmdok.com, +43 699 60 811 49)

Plánování práce

V plánu prací lze předem plánovat úkoly a přidělovat je jednotlivým řidičům. Řidiči obdrží požadavek do smartphonu a dokumentují provedení úkolů.
Zvlášť praktické je grafické plánování prací v mapě, protože umožňuje sloučit práce prováděné ve stejné oblasti.

Správa zákazníků

Správa zákazníků je praktická především u práce za mzdu. Údaje o zákazníkovi se zobrazí u příslušného pole. Také zprávy a výkazy (např. zpráva o ochraně rostlin) lze vypracovávat individuálně podle zákazníků.

Nákladové účetnictví


V nákladovém účetnictví lze kalkulovat marži a výkon bez přímých nákladů. Můžete porovnávat výdaje (na vstupy a stroje) a výnosy například ze sklizně a získané informace použít k optimalizaci provozu a zjištění, kde můžete snížit náklady nebo dosáhnout vyššího výnosu. V systému FARMDOK už jsou uloženy standardní ceny (např. podle směrných sazeb ÖKL).