Spoločnosť DLG udelila spoločnosti Farmdok GmbH za aplikáciu na tvorbu záznamov striebornú medailu v rebríčku „Innovation Award Agritechnica 2017“.

14.09.2017, bbauer

DLG (Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft/Nemecká poľnohospodárska spoločnosť) udelila v rámci najväčšieho poľnohospodárskeho veľtrhu na svete Agritechnica 2017 aj tento rok ocenenia vystavovateľom s obzvlášť inovatívnymi produktmi. Spoločnosť Farmdok GmbH so sídlom vo Wieselburgu získala spomedzi 320 prihlásených vystavovateľov inovatívnych noviniek striebro v rebríčku „Innovation Award Agritechnica 2017“. Celkovo boli udelené dve zlaté a 29 strieborných medailí.

Farmdok, dolnorakúsky poľnohospodársky startup so sídlom vo Wieselburgu, vyvíja technológie na automatizáciu poľnohospodárskych záznamov. V auguste 2017 predstavil novú mobilnú aplikáciu s množstvom užitočných funkcií. Aplikácia umožňuje automatické zaznamenávanie prác na poli pomocou GPS záznamu jazdnej stopy. Poľnohospodári a agronómovia si vďaka nižšej náročnosti môžu užívať výhody komfortného zaznamenávania poľnohospodárskych prác.
Prevažná časť poľnohospodárskych podnikov (viac ako 90 %) je rodinnými firmami. Len málo z nich má administratívny personál. Napriek tomu sú záznamy povinné zo zákona (bezpečnosť potravín a ochrana životného prostredia). Okrem toho sa často podceňuje ich hodnota pre kvalitu podnikateľských rozhodnutí. Momentálne ešte väčšina poľnohospodárov uprednostňuje pero a papier. V dôsledku vysokých nárokov a prísnych kvalitatívnych požiadaviek na výrobcov potravín je však tento spôsob čoraz menej dostačujúci.

Zaznamenávanie údajov priamo na poli je možné len s použitím mobilných technológií. K najdôležitejším zákonným záznamom patria záznamy o ochrane rastlín a hnojení. Dokumentuje sa, kedy a aké prostriedky na ochranu rastlín boli aplikované, resp. aké množstvo hnojiva sa použilo. Aj pre samotného poľnohospodára má zaznamenávanie všetkých krokov od sejby až po žatvu/zber obrovský význam, ktorý ocení v budúcnosti.

Vďaka pokročilej technológii Farmdok na vyhodnocovanie GPS záznamu jázd je softvér schopný odlíšiť jazdu v cestnej premávke od práce na poli. To umožňuje automatické zaznamenávanie rozsahu obrobeného územia a opätovné rozpoznanie poľnohospodárskej plochy. Farmdok taktiež automaticky zaznamenáva množstvo fúr maštaľného hnoja rozmetaného na jednotlivých poliach. Ani evidencia času vynaloženého na prácu a presun si nevyžaduje pričinenie vodiča.
Výhodou pre poľnohospodárov je nižšia náročnosť. Systém poskytuje väčší komfort a istotu pri plnení zákonných dokumentačných povinností. Vďaka automatickej evidencii rozsahu obrobeného územia a času vynaloženého na prácu a presun získajú perfektné podklady celkom bez námahy.

Konateľ spoločnosti Andreas Prankl: “Farmdok je významným míľnikom v rozvoji “Smart Farming”. Chceli by sme s využitím jednoduchých prostriedkov a cenovo dostupných smartfónov poľnohospodárom ponúknuť možnosť môcť sa plne sústrediť na dôležitú prácu na poli bez toho, aby prichádzali o cenné informácie. Najnovšia verzia je krokom v ústrety medzinárodnému rozšíreniu nášho produktu.”

O spoločnosti

Poľnohospodárskych startup Farmdok vznikol v roku 2015 vo Wieselburgu (DR) a vyvíja technológie na automatizáciu poľnohospodárskych záznamov. Štyria zakladatelia, Gründer Andreas, Johann a Peter Prankloví a Franz Heinzlmaier, sú tímom agronómov a technikov, ktorí majú osobnú skúsenosť s prácou v poľnohospodárskom sektore a vedia, akú hodnotu majú záznamy pre udržateľné hospodárenie poľnohospodárskeho podniku.
Tento koncept bol ocenený v rámci najväčšej rakúskej súťaže business plánov i2B (2015) a dolnorakúskou cenou za inovácie (2016). Farmdok spolupracuje na výskumných projektoch s renomovaným vzdelávacím a výskumným centrom Francisco Josephinum vo Wieselburgu. Farmdok podporuje Austria Wirtschaftsservice a ACCENT Gründerservice a je súčasťou vývojového centra vo Wieselburgu. Od marca 2017 majú účasť na Farmdok spoločnosti tecnet equity, Business Angel Walter Riess a Cega GmbH.

derbrutkasten_Foto_2017-07-08