DLG udělila aplikaci společnosti Farmdok GmbH u příležitosti výstavy Agritechnica 2017 stříbrnou medaili za inovace.

14.09.2017, bbauer

DLG (Německá zemědělská společnost) udělila vystavovatelům v rámci veletrhu Agritechnica 2017, který je největším veletrhem zemědělské techniky na světě, také v tomto roce ocenění za zvlášť inovativní produkty. V této soutěži, do níž bylo přihlášeno 3202 inovativních produktů, získala dolnorakouská společnost Farmdok GmbH se sídlem ve Wieselburgu stříbrnou medaili. Celkem byly uděleny dvě zlaté a 29 stříbrných medailí.

Farmdok je dolnorakouský startup se sídlem ve Wieselburgu, který podniká v oblasti zemědělské techniky a vyvíjí technologie pro automatizaci záznamů v zemědělství. Čerstvou novinkou je aplikace pro smartphony ze srpna 2017, která obsahuje mnoho užitečných funkcí. Aplikace umožňuje automatické pořizování záznamů během práce na poli na základě vyhodnocování GPS souřadnic vozidla. Farmářům a poskytovatelům služeb v zemědělství to přináší snížení pracnosti i nákladů a větší komfort při dokumentaci polních prací.
Zemědělské podniky jsou převážně (přes 90 %) rodinná hospodářství. V zemědělských podnicích jsou jenom málokdy zaměstnáni administrativní pracovníci. Vedení záznamů je ale přesto nezbytné kvůli plnění zákonných povinností (bezpečnost potravin a ochrana životního prostředí). Také jejich zásadní význam pro podnikové rozhodování se často nedoceňuje. V současné době je v zemědělství ještě stále preferovanou metodou pro pořizování záznamů tužka a papír. Tento způsob pořizování záznamů však stále více pokulhává za dobou, protože je velmi pracný a požadavky na kvalitu zemědělské produkce jsou stále přísnější.

Nasazení mobilních technologií umožňuje zaznamenávat údaje přímo na poli. K nejdůležitějším záznamům vyžadovaným právními předpisy patří záznamy o ochraně rostlin a o hnojení. Je třeba dokumentovat, které prostředky na ochranu rostlin resp. hnojiva byly aplikovány, včetně termínu a aplikovaného množství. Zaznamenávání všech dílčích prací od setí až do sklizně je však zajímavé i pro samotné zemědělce a v budoucnosti bude ještě důležitější.

S technologií firmy Farmdok založenou na vyhodnocování GPS souřadnic vozidla dokáže software samostatně odlišit pohyb vozidla po silnici od jízdy po poli. To umožňuje automatické určení velikosti obdělané plochy a rozpoznání jednotlivých polí. Farmdok také automaticky pozná, jaké množství statkových hnojiv bylo aplikováno na jednotlivá pole. Také evidence doby práce a doby přejezdu se obejde bez součinnosti řidiče.
Farmářům tak ubude práce a systém poskytuje větší komfort a jistotu při plnění zákonných evidenčních povinností. Poskytovatelé služeb pro zemědělce získají díky automatickému výpočtu obdělané plochy a pracovní doby resp. doby jízdy prakticky bezpracně ideální podklady pro vyúčtování svých služeb.

Ředitel Andreas Prankl: „Farmdok je důležitý milník ve vývoji metody smart farming. Chceme dát farmářům možnost, aby se s jednoduchými prostředky a cenově přístupnými přístroji, jako jsou smartphony, mohli opět plně soustředit na produktivní práci na poli, aniž by přitom pustili ze zřetele cenné informace. Náš poslední přírůstek znamená také krok směrem na mezinárodní scénu.“

O podniku

Farmdok je startup, který byl založen v roce 2015, má sídlo ve Wieselburgu v Dolním Rakousku a vyvíjí technologie pro automatizaci záznamů v zemědělství. Čtyři zakladatelé firmy – Andreas, Johann a Peter Pranklovi a Franz Heinzlmaier – tvoří tým složený z agronomů a techniků, kteří sami působili v agrárním sektoru a vědí, že spolehlivá evidence bude v budoucnosti naprosto nezbytná pro trvale udržitelný provoz zemědělského podniku.
Tato koncepce už byla oceněna v největší rakouské soutěži business plánů i2B (2015) a získala také dolnorakouskou cenu za inovace (2016). Ve výzkumných projektech spolupracuje Farmdok s renomovaným vzdělávacím a výzkumným centrem Francisco Josephinum ve Wieselburgu. Projekt Farmdok podporují rakouské agentury Wirtschaftsservice a ACCENT Gründerservice a je součástí technopolu v dolnorakouském městečku Wieselburg. Od března 2017 se na společnosti podílejí formou účasti společnosti tecnet equity, Business Angel Walter Riess a Cega GmbH.

derbrutkasten_Foto_2017-07-08